Benvinguda de la Presidenta

COCEMFE Catalunya va néixer amb els objectius de millorar la vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, de treballar pel reconeixement dels seus drets, la promoció del respecte a la seva dignitat inherent i l’impuls a l’exercici ple de les seves llibertats fonamentals en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

 

Amb aquest full de ruta, la nostra feina es divideix en dos grans eixos: 

 

La cerca de solucions als problemes diaris que enfronten les nostres entitats i els seus usuaris, relacionats amb el suport a la seva gestió, la consecució de recursos econòmics i l'exercici de drets bàsiques com la salut, l’educació o l’oci.
 

I, en segon lloc, la reivindicació, visibilització i sensibilització del conjunt de la societat vers les persones amb discapacitat física i orgànica. En aquest sentit, comptem amb l’Observatori de la Discapacitat, una eina per influir sobre les decisions polítiques en la cerca de la millora social. Creiem que a partir de les dades objectives és possible millorar les activitats de sensibilització i treballar per posar en l’agenda política la inclusió des de la diversitat, incidint en l’accés als drets, l’accessibilitat universal i l’autonomia personal.

 

En aquesta pàgina web trobareu tota la informació relacionada amb aquesta feina. També us animem a sentir-vos partícips de les nostres activitats, principis i valors i us agraïm l'interès mostrat amb la vostra visita.

 

Roser Roigé

Presidenta de COCEMFE Catalunya