Entitats federades

COCEMFE Barcelona és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a promoure tota mena d'estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïda per la unió voluntària d'associacions i federacions formades, íntegrament o en la seva majoria, per persones amb discapacitat física i orgànica i d'altres entitats d'iniciativa social que treballin en pro dels drets d'aquestes persones

Actual Presidenta: Montserrat Pallarès

Telèfon 93 391 15 65

barcelona@cocemfe.es

www.cocemfe-barcelona.es/es

Xarxes socials
 

 

  • Facebook
  • Twitter

COCEMFE Girona

COCEMFE Girona, segons els seus estatuts, els fins de l’entitat són: promoure mou la plena integració i participació de les persones amb discapacitat física i/o orgànica en tots els àmbits socials; portar a terme projectes i programes de coneixement de les necessitats de les persones amb discapacitat física i/o orgànica per a la seva integració en la societat; col·laborar amb entitats tant públiques com privades que tenen similars finalitats; fomentar les activitats de la Federació envers les àrees més significatives per a la integració com son l’educació, el treball, la salut, els serveis socials, l’habitatge, l’accessibilitat, l’oci, la cultura i l’esport

Actual President: Andrés Labella

Carrer Emili Grahit, 37 3r 2a, Girona

 678 600 948

Web: en construcció

serveiscentrals@cocemfegirona.cat

COCEMFE Tarragona

A COCEMFE MESTRAL Tarragona  es treballen el següents eixos:

  • Subvencions i ajuts de diferents institucions i entitats destinades a associacions de malalts.

  • Canvis legislatius que es produeixen tant a nivell estatal com autonòmic.

  • La Llei de Dependència, el seu desenvolupament, incidències, etc.

  • Ofertes laborals setmanals, adreçades a persones amb discapacitat

  • Cursos, seminaris, jornades

  • Actes i activitats que desenvolupen associacions de tot l'àmbit estatal

Actual Presidenta: Emília Altarriba

c/Doctor Ferran, 33-35  1º  Reus, Tarragona

Telèfon: 977 32 70 93 

http://www.mestralonline.org

secretaria@mestralonline.org

em.jpg

COCEMFE Lleida

COCEMFE Lleida “Terres de Ponent” és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a promoure tota mena d'estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïdes per la unió voluntària d'associacions i federacions integrades, en la seva totalitat o majoritàriament, per persones amb discapacitat física i orgànica i d'altres entitats d'iniciativa social que treballin en pro dels drets d'aquest col·lectiu.

Actual Presidenta: Maite Montañés

c/Quatre Pilans, 7 Baixos, 25001 Lleida

 638 38 74 87

secretaria@cocemfe-lleida.cat

mai.png

COCEMFE Barcelona

az.jpg
as.jpg
7BP3gmiY_400x400.jpg