Què fem

Disponible i a l'abast de tot el món, la nostra memòria d'activitats per al 2019.

 

Una memòria repleta d'accions socials i d'incidència política, identificada amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica, i que evidencia l'empremta soci-institucional que hem deixat juntament amb les nostres entitats provincials i locals durant tot el 2019.

Memoria COCEMFE Catalunya.png

PLA D’ACTUACIÓ DE COCEMFE CATALUNYA 2020

Vivim una situació excepcional provocada per la COVID-19, en la que encara no estem en condicions de saber ben bé la transcendència que tindrà a les nostres vides.


En alguns debats han tractat les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia però en general hi ha la coincidència que la majoria en sortirem empobrits. El repte és com encarar aquesta situació ‘nova normalitat’ Alguns experts han remarcat la necessitat d’enfortir el sector públic per mitigar la desigualtat econòmica provocada per la crisi, la importància d’articular una bona política econòmica i el fet que aquesta pandèmia podria ser una oportunitat per canviar el model tecnològic, energètic i social.

És per això, que hem iniciat un estudi per saber l’impacte del Covid-19 en
les persones amb discapacitat i amb patologies cròniques a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona: Detecció de necessitats i elaboració de
propostes per fer front a la “nova normalitat”.

12.png

A la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, es va reafirmar que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets i es va concretar nous drets com la igualtat d’oportunitats o l’accessibilitat. Aquesta informació no arriba a totes les persones i hem volgut dedicar un espai a difondre’ls i compartir-los

Roser Roigé, presidenta COCEMFE Catalunya

Cocemfe ha treballat sempre per al dret a l'autonomia personal, perquè considera que és indispensable que les persones es valguin per si mateixes i puguin decidir exactament que és el que volen fer amb la seva vida.

Roser Roigé

Presidenta COCEMFE Catalunya

1.jpg

 

Des de COCEMFE Catalunya ens posicionem en línia directa amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006 de les Nacions Unides per a poder estructurar, posicionar i sobretot incidir en l'elaboració de polítiques i normatives que protegeixin els drets de les persones amb discapacitat que reconeix la convenció.

Des de COCEMFE Catalunya lluitem contra els prejudicis i estereotips en contra de les persones amb discapacitat, realitzem campanyes de conscienciació, treballem per a garantir la justícia i la igualtat en tots els àmbits, així com potenciem la protecció de la integritat física i moral de les persones amb discapacitat.

Tractem d'analitzar els contextos comunicatius, entendre els mecanismes que s'utilitzen per a defensar els drets humans, fomentar la internacionalització dels mateixos con ressonància en els ordenaments interns, realitzar campanyes de difusió sobre els drets, ajudar a les persones con discapacitat i fomentar la cooperació internacional en temes de la justícia universal.

arrow-2029273_1280.png

Suport a les entitats

people-309092_1280.png

L'equip de l'oficina tècnica integrat per professionals interdisciplinaris, ofereix el suport necessari per a solucionar dubtes, assessorar en procediments econòmics, formular projectes i tramitar-los fins a complementar el seguiment i la seva corresponent justificació tècnica com a econòmica.

 

L'eix prioritari d’actuació és coneixer les necessitats de les entitats que formen part de la confederació i millorar la qualitat dels processos interns de les entitats amb un doble objectiu: millorar la qualitat dels serveis que presten i la qualitat de vida de les persones i famílies que els reben.

A més a més, treballem per reforçar els vincles, establir contactes i fomentar activitats conjuntes per a la promoció i integració de les persones amb discapacitat física i orgànica, aquest servei imprescindible fomenta l’esperit d’equip, els valors ètic d’una organització que defensa el dret com a principal instrument de reivindicació i canvis socials.

 

Triar com viure la pròpia vida i l'autonomia, en l'acompliment de les tasques que porten al desenvolupament personal i social són els valors principals de la societat que defensem. Si l'individu no és capaç d'aconseguir aquests objectius de forma totalment autònoma, la societat haurà de garantir els mitjans que li permetin aconseguir-lo.

 

És important saber que mitigar les conseqüències de la dependència és de vital importància per a totes les persones. Desde COCEMFE Catalunya defensem l'autonomia personal, d'acord amb l'article 3 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que apel·la al “respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones, el dret a viure de manera independent i a ser incloses en la comunitat […] amb opcions iguals a les de les altres”. 

En definitiva, des de COCEMFE Catalunya vetllem per el bon compliment de la Convenció i la seva aplicabilitat. 
 

group-1962587_1280.png

Autonomia personal

Dona i igualtat

3820697.jpg

Drets

Una de les iniciatives que cobra rellevància es el Programa d’Apoderament i Activació per a l’Ocupació, sorgida d'un conveni de col·laboració, entre la “Caixa” i la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, COCEMFE, amb l'objectiu fomentar l'apoderament i potenciar la integració sociolaboral de les dones amb discapacitat.

Segons l’article 6 – Dones amb Discapacitat,  de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, Dones amb discapacitat, els estats part reconeixen que les dones i nenes amb discapacitat estan subjectes a múltiples formes de discriminació i, en aquest sentit, han d’adoptar totes les mesures pertinents per assegurar que puguin gaudir de tots els drets plenament i en igualtat de condicions.

 

En conseqüència, per tal de complir amb la normativa i lluitar per la igualtat, el nostre programa presenta 3 eixos: orientació laboral, intervenció individual i grupal i adequació de les necessitats per tal de fomentar diferents accions per a l’ocupació que permetin a les participants desenvolupar les seves capacitats.