Agenda de recerca i materials d'ajut per a les entitats sense ànim de lucre

Guia per treballar els reptes socials amb un enfocament sistèmic

Agenda de Recerca. Especialització i contribució als ODS

Informe sobre localització dels ODS 2030 a Barcelona

global-303172_1280.png

El Pla Clima de Barcelona 2030

permaculture-3209841_1280.png

Justícia restaurativa, inclusiva i transformadora

scale-40635_1280.png

Introducció a la captació de fons I 

dossier-147590_1280.png

Captació de fons II. Digital Fundraising i el Compromís Social. 

money-5582600_1280.png

Manual bàsic sobre gènere i discapacitat

hand-1299163_1280.png

Fonts de financiació. Subvencions i ajuts per a les entitats de tercer sector

avatar-1789663_1280.png

Claus per a sol·licitar subvencions i ajudes 

business-4271251_1280.png

Radiografia del Tercer Sector Social
a Espanya: reptes i oportunitats en
un entorn canviant

magnifying-glass-48956_1280.png

La importància del fundraising

important-98442_1280.png

Normativa i tràmits: persones amb discapacitat

Normativa respecte a l'àmbit de la discapacitat

flat-2126883_1280.png

Targeta acreditativa de la discapacitat. Tràmits i informació

paperwork-1296324_1280.png

Reconeixement i revisió del grau de la discapacitat

flat-2126884_1280.png

Persones cuidadores no professionals

stick-people-2324013_1280.png

Recerca sobre la discapacitat des de COCEMFE Catalunya 

Conclusions de l'Estudi sobre la COVID-19 a les entitats de COCEMFE Catalunya

feedback-2800867_1280.png

Diagnosi de les necessitats de les persones amb discapacitat a la AMB

reading-310397_1280.png

I Xerrada amb el Departament de Salut: resolució dubtes i preguntes

Audio XerradaCOCEMFE Catalunya
00:00 / 1:26:50

La I Xerrada per a les entitats de COCEMFE Catalunya ha comptat amb la participació més de vint entitats del Tercer sector que vetllen pels drets de les persones amb discapacitat i amb la dels especialistes i professionals del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per donar resposta a les inquietuds, consultes i dubtes que han traslladat les entitats davant la situació de la pandèmia.

Preguntes i respostes:

Min 00.40: Existeixen protocols en l’àmbit de l’Atenció Primària per a les persones inmunodeprimides?
 

Min 02.15: Vacunació I
 

Min 02. 50: Programa d'Activitats d’Atenció Primària
 

Min 05.30: Capítol específic per a persones inmunodeprimides, amb discapacitat, per a gent gran, per a dones, infància i adolescència, entre d’altes, al Programa d’Activitats d’Atenció Primària
 

Min 08.00: Com a col·lectiu afectat per la pandèmia a nivell psicològic, quines línies d’actuació tenen previstes en l’AP?
 

Min 11.50: Com es pot resoldre aquest dèficit en l’AP quant al suport emocional i psicològic?
 

Min 13.25: Que passa amb les llistes d’espera en les diferents especialitats que es visiten en AP i també en les persones discapacitades?
 

Min 13.30: En l’AP, s’estan complint els compromisos adquirits desprès de la darrera vaga? Pla d’Inversió
 

Min 17.42: Contractació professional sanitari
 

Min 19.14: Formació d’especialistes: geriatria, AP, infermers/infermeres
 

Min 20.49: Vacunació II – trasplantats hepàtiques
 

Min 27.02: Autorització de les vacunes
 

Min 28.43 – 39.15: Trastorn psicològics i mentals
 

Min 32.40 – 34.58: La vacuna COVID19 altera l’ADN?
 

 

 

Min 40.50: Parkinson, COVID19 i la vacuna

Min 44.24: Situació Nadal i les residències: nous ingressos, visites, sortides

Min 48.23: Vacunació III quant al sistema immunològic

Min 52.34: Vacunació IV quant al grip

Min 53.20: Sortides de les residències de cap de setmana de persones amb discapacitat

Min 57.52: Protocols de seguiment de les persones quant a les sortides de les residències i entrades – diagnòstic i dinàmica de protecció de les persones que viuen a les residències

Min 1.00.38: Vacunació IV quant al Parkinson: protocols quant al parkinson i afectacions neurològiques

Min 1.06.24: Censos de malalties com Parkinson, Alzheimer, Esclerosi Múltiple,  i altres

Min 1.10.10: Vacunació Grip i Vacunació COVID19: temps d’espera i solapament de vacunes

Min 1.12.55: Suport emocional i la gestió psicològica a l’AP: la solitud davant l’AP i l’enfrontament d’aquesta solitud dins de l’hospital

Min 1.20.25: Falta de atenció en la AP quant a les persones amb malalties autoimmunes como Lupus. Com trobar els centres de referència per complir amb l’AP davant les persones autoimmunes.